Test de Cultuur in het Vlaams

  • Het Scenario

    • Stel dat ik 50 ingeef
    • En dat ik 70 ingeef
    • Als ik plus druk
    • Dan moet het resultaat 120 zijn