Svenska - Summering

För att slippa att göra dumma fel
Som räknare
Vill jag kunna lägga summera

  • Summera 5 och 7 ska vara 12

    • Givet att jag har knappat in 5
    • Och att jag har knappat in 7
    • När jag summerar
    • ska resultatet vara 12